Det er ikke så underlig at L’EASY tilbyr forbrukslån fra sin egen bankvirksomhet. Selskapet er en av de største forhandlerne i landet av hvitevarer, elektronikk og data. Dette er produkter som det har vært naturlig for mange å kjøpe på avbetaling. Veien fra avbetalingsordninger til bankvirksomhet med utlån er ikke så lang. Hos L’EASY finner du en slags kombinasjon av dette.

Små og raske forbrukslån

Lånegrensen for et forbrukslån fra L’EASY er minimum 5 000 kroner, og maksimum 50 000 kroner. I søknadsskjemaet kan du velge fra 12 til 60 måneders nedbetalingstid på lånet, men, du vil alltid ha muligheten til å innfri et lån raskere om du ønsker dette. Raskere nedbetaling lønner seg, og bankene kan ikke pålegge deg ekstra omkostninger om du gjør dette. Rentebetingelsene fastsettes etter en individuell vurdering. Har du god økonomi, får du vanligvis bedre renter enn de med lav kredittverdighet. Etableringsgebyret hos L’EASY er lavere enn hos mange andre banker. Derfor vil det lønne seg å bruke et selskap som dette til å sammenligne flere tilbud, så lenge lånesummen er begrenset.

Forbrukslån til netthandel hos L’EASY

Du kan bruke samme lånet til å handle i L’EASY sin nettbutikk. Det vil da fungere på samme vis som tradisjonell avbetaling for de varene du kjøper. Dette kan være en grei løsning om det haster med å skaffe for eksempel nytt kjøleskap, men vær oppmerksom på at varen da blir dyrere på grunn av rentene og gebyrene.

Enkle krav til søkeren

Kravene for å få et forbrukslån fra L’EASY er ganske lave, siden lånesummen er begrenset oppad til 50 000 kroner. Du må være over 20 år og ikke ha noen betalingsanmerkninger. Dette med anmerkninger er standard for alle banker. Inntektskravet oppgis ikke på L’EASY sine søkesider, fordi dette punktet er gjenstand for en individuell vurdering, og ses også på i relasjon til lånestørrelsen du søker om. Søker du om noen få tusenlapper, trenger du lavere årsinntekt for å få lånet, enn om du søker om maksimumsbeløpet.

Rask utbetaling av forbrukslån

L’EASY har svært rask behandlingstid av søknader om forbrukslån. Her får du svar innen tre timer, så fremt du ikke sendte inn søknaden midt på natta eller i helg. Utbetaling av lån kan ta fra 1 dag til 3. Dette avhenger av hvor raskt låneavtalen underskrives og returneres, hvilken ukedag det er snakk om og hvilken bank du bruker. Skal pengene brukes til å handle hos L’EASY vil det hele ta kortere tid.