Spare flere tusen på å bytte bank

Når vi nå skriver 2016, så er den norske styringsrenta på et historisk lavt nivå. Og lavere vil den trolig bli i fremtiden, skal vi tro ekspertene, noe som er positivt for deg som har mye gjeld hos banken. For når Norges Bank senker styringsrenta, så blir rentenivået hos de norske bankene lavere. Men fortsatt er det ikke alle banker som tilbyr lave renter og gode priser. Dersom du kan spare flere tusen på å bytte bank – vil du gjøre det?

Spar penger på boliglånet

Den desidert største utgiftsposten hos folk flest når det kommer til banktjenester, er boliglånet. Selv om rentenivået nå er historisk lavt, og at de fleste nordmenn har en rente mellom 2,50 til 3,50 prosentpoeng (sammenlignet med på 90-tallet, da renten gjerne var på rundt 15 prosent!), så er det fortsatt mulig å spare mye penger. Ser vi for oss at du ligger i den dårlige enden av skalaen, der rentenivået er på 3,50%, så vil du kunne krype ned mot 2-tallet dersom du bytter til riktig bank.

Og for et lån på 2-3 millioner kroner, så vil dette kunne utgjøre mellom 1000 til 2000 kroner spart hver eneste måned. Det er altså penger du sparer på renter og gebyrer – avdragene blir ikke mindre, slik at nedbetalingen der fortsetter som vanlig. Ser vi for oss at du sparer 2000 kroner i måneden, altså 24 000 kroner i året, så kan du sette alle disse pengene på avdrag på lånet. I løpet av fire år har du betalt ned nesten 100 000 kroner «ekstra» i forhold til hva du hadde gjort tidligere.

Spar penger på forsikring

Det er ikke bare boliglånet som koster norske bankkunder penger. Også forsikring er noe de fleste er nødt til å ha, og prisforskjellene her kan være stor på tvers av bankene. Mange banker gir deg gunstige priser dersom du er helkunde – altså at du samler både lån, konto og forsikringer hos samme bank. Derfor kan det lønne seg å flytte alle tjenestene du har dersom du først skal bytte bank. Ser vi for oss at du har både forsikring på bolig, bil, personer, innbo og reise, så utgjør dette en god del hundrelapper i måneden. Kanskje kan du spare ganske mye på å bytte bank.

Bankene vil ha deg

Som førstegangskjøper når du skal innå boligmarkedet, så får du neppe et like godt tilbud som når du allerede har vært boligeier og bankkunde i noen år. Dette fordi egenkapitalen som regel er mindre, samtidig som den økonomiske situasjonen kanskje ikke like stabil. Følgelig er du et mer attraktivt «bytte» for bankene når du vil bytte bank.

Derfor vil bankene strekke seg langt for å gi deg et godt tilbud når du kontakter dem. Ta gjerne kontakt med ulike banker, og husk at det er lov å forhandle her. Det første tilbudet du får fra banken er garantert ikke det beste du kan få. Faktisk bør du alltid avslå det første tilbudet – og vent heller på det neste!

L’EASY Forbrukslån

Det er ikke så underlig at L’EASY tilbyr forbrukslån fra sin egen bankvirksomhet. Selskapet er en av de største forhandlerne i landet av hvitevarer, elektronikk og data. Dette er produkter som det har vært naturlig for mange å kjøpe på avbetaling. Veien fra avbetalingsordninger til bankvirksomhet med utlån er ikke så lang. Hos L’EASY finner du en slags kombinasjon av dette.

Små og raske forbrukslån

Lånegrensen for et forbrukslån fra L’EASY er minimum 5 000 kroner, og maksimum 50 000 kroner. I søknadsskjemaet kan du velge fra 12 til 60 måneders nedbetalingstid på lånet, men, du vil alltid ha muligheten til å innfri et lån raskere om du ønsker dette. Raskere nedbetaling lønner seg, og bankene kan ikke pålegge deg ekstra omkostninger om du gjør dette. Rentebetingelsene fastsettes etter en individuell vurdering. Har du god økonomi, får du vanligvis bedre renter enn de med lav kredittverdighet. Etableringsgebyret hos L’EASY er lavere enn hos mange andre banker. Derfor vil det lønne seg å bruke et selskap som dette til å sammenligne flere tilbud, så lenge lånesummen er begrenset.

Forbrukslån til netthandel hos L’EASY

Du kan bruke samme lånet til å handle i L’EASY sin nettbutikk. Det vil da fungere på samme vis som tradisjonell avbetaling for de varene du kjøper. Dette kan være en grei løsning om det haster med å skaffe for eksempel nytt kjøleskap, men vær oppmerksom på at varen da blir dyrere på grunn av rentene og gebyrene.

Enkle krav til søkeren

Kravene for å få et forbrukslån fra L’EASY er ganske lave, siden lånesummen er begrenset oppad til 50 000 kroner. Du må være over 20 år og ikke ha noen betalingsanmerkninger. Dette med anmerkninger er standard for alle banker. Inntektskravet oppgis ikke på L’EASY sine søkesider, fordi dette punktet er gjenstand for en individuell vurdering, og ses også på i relasjon til lånestørrelsen du søker om. Søker du om noen få tusenlapper, trenger du lavere årsinntekt for å få lånet, enn om du søker om maksimumsbeløpet.

Rask utbetaling av forbrukslån

L’EASY har svært rask behandlingstid av søknader om forbrukslån. Her får du svar innen tre timer, så fremt du ikke sendte inn søknaden midt på natta eller i helg. Utbetaling av lån kan ta fra 1 dag til 3. Dette avhenger av hvor raskt låneavtalen underskrives og returneres, hvilken ukedag det er snakk om og hvilken bank du bruker. Skal pengene brukes til å handle hos L’EASY vil det hele ta kortere tid.

Online24 Forbrukslån

Det å sammenligne flere tilbud nå man leter etter forbrukslån, er noe alle burde ta seg tid til. Søknadene er uforpliktende og tar kun noen få minutter å få sendt av gårde elektronisk. Du kan også ”jukse litt” ved å bruke en låneformidler. Online24 er en av disse. Dette selskapet hjelper deg å skaffe flere typer forbrukslån uten sikkerhet, og i flere størrelsesordener.

Online24 skaffer lån fra flere banker

Låneformidlingen som Online24 foretar, er i samarbeid med DNB, Komplett Bank, Svea Finans, BB Finans, Collector Bank og yA Bank. Kombinasjonen av disse bankene gjør at Online24 har et bredt spekter av lånemuligheter. Kravene for å få låne gjennom denne formidleren er stort sett de samme som hos andre banker og lånemeglere. Merk deg at lånesummen kan bli justert i forhold til din økonomiske situasjon.

Vanlig forbrukslån inntil 500 000 kroner

Gjennom Online24 kan du søke om ordinære forbrukslån på mellom 10 000 og 500 000 kroner. Dette lånet har en ganske lav nominell rente som utgangspunkt. Dine rentebetingelser avhenger av hvilken kredittscore du har, da den fastsettes etter en individuell vurdering av bankene Online24 samarbeider med. Her vil lånestørrelsen også spille en rolle. Større lån har normalt lavere renter enn smålån. Nedbetalingstiden for de største summene er maksimalt 15 år, men du kan innfri lånet, eller betale ned raskere, uten at det tilkommer ekstra kostnader.

Brukskreditt til uforutsette utgifter

Online24 formidler også brukskreditt. Denne er på inntil 250 000 kroner, der du selv styrer hvilke beløp du vil ha disponible på kontoen din. Penger du ikke bruker, betaler du heller ikke renter av. Merk deg at med bruk her regnes også det beløpet du velger å ha disponible på din egen brukskonto. Du overfører selv beløpene ettersom du får behov. Dette gjør du når som helst på døgnet via nettbank eller kontofon. Brukskreditten er et godt alternativ til vanlige forbrukslån, for de som vil ha en viss buffer i økonomien. Denne kreditten er også tilgjengelig inntil seks måneder etter at den er helt oppgjort. Du trenger altså ikke søke på nytt om du ønsker en ny kreditt innenfor denne perioden.

Fleksibelt lån gjennom Online24

Du kan i tillegg søke om et fleksibelt lån på inntil 400 000 kroner gjennom Online24. Dette lånet er også en form for brukskreditt, der rentene løper på kun den delen av lånet du bruker. Fleksibelt lån gir deg også muligheten til å styre innbetalingene i større grad. Minimumsinnbetalingen hver måned er rentene og gebyrene, mens du selv bestemmer når du vil foreta innbetaling av avdragene.

Søknadsprosessen ved søk om forbrukslån

Stort sett har alle banker som tilbyr forbrukslån, de samme søknadsprosedyrene. Det finnes unntak, slik som lokale sparebanker med strenge retningslinjer for hvem de låner til. Vi tar her for oss søknadsprosedyrene hos de bankene som tilbyr forbrukslån som kan skaffes av de fleste, og som kan utbetales mer eller mindre på dagen.

Lever søknaden online

Selv om noen banker sier du kan søke gjennom SMS eller over telefonen, stemmer ikke dette helt. Du må uansett oppgi diverse informasjon gjennom et skjema på bankens nettside. Leverer du søknaden online, får du som regel svar samme dag. Mange banker gir deg faktisk en tilbakemelding på om du får forbrukslån allerede etter noen minutter. Andre banker kan ha som policy å kontakte deg for en rask samtale, mest for å verifisere at opplysningene du oppga er korrekte.

Krav for å få forbrukslån uten sikkerhet

De kravene bankene stiller varierer stort sett bare på alder og årlig inntekt. Hos noen banker holder det at du er 20 år og myndig (for eksempel Bank Norwegian), mens andre krever at du et sted mellom dette og opp til 25 år. Inntektskravet varierer stort sett mellom nærmest ingen inntekt (for eksempel mikrolånet ”Ekspresskreditt” fra Ferratum Bank), og opp til rundt 250 000 kroner per år. Du får neppe et mikrolån om du har null i inntekt, men bankens krav for disse småsummene er noe helt annet enn de bankene som tilbyr forbrukslån på inntil en halv million kroner.

I tillegg til alder og inntekt, er det først og fremst viktig at du ikke har betalingsanmerkninger. Det samme gjelder aktive inkassosaker, men disse er mindre alvorlige. Har du betalingsanmerkninger, får du neppe låne uten at du stiller med sikkerhet. Det siste punktet som er helt vanlig når det gjelder krav, er at du enten er norsk statsborger, eller har vært skattepliktig i landet i minst tre år.

Skaff deg BankID

Får du tilsagn om forbrukslån, bør du signere låneavtalen elektronisk. De fleste bankene aksepterer at du bruker BankID til dette. Dette gjør at både søknaden og utbetalingen av lånet går betydelig raskere. Alternativet til umiddelbar elektronisk signatur, er ofte vanlig postgang, noe som forsinker utbetalingene med flere dager. Signerer du med BankID, kan du ikke bare skaffe deg lån på dagen, men også fra hvor som helst. Er du i utlandet og trenger ekstra penger for eksempel, er BankID en kjærkommen ting å ha i kofferten.

Du blir kredittvurdert

Når søknaden er levert, foretar banken en kredittvurdering. Resultatet av denne bestemmer om du blir tilbudt lån, og hvilke rentebetingelser du får. I dag foretas kredittvurderinger automatisk med offentlig tilgjengelige opplysninger. Er alt i orden, får du tilsendt lånetilbudet umiddelbart fra banken du søkte hos.

Forbrukslån utbetales umiddelbart

Dersom du signerer og returnerer låneavtalen du får tilsendt, vil banken utbetale lånet så raskt det lar seg gjøre. Hos de fleste bankene betyr dette at utbetalingen foretas samme dag. Hvor raskt pengene havner på din konto, avhenger av tidspunkt, hvilken dag det er snakk om, og hvor du har kontoen din. I beste fall står pengene disponible på din konto samme dag du søkte, og som regel tar det aldri mer enn to til tre dager.

Hva er lån uten sikkerhet?

Et forbrukslån er først og fremst et lån som kan brukes til det du selv vil. Det at banken ikke legger noen føringer for bruken av pengene, er det som skiller disse lånene fra andre lån. For eksempel kan du ikke ta opp et boliglån, for så å bruke pengene på en båt,oppussing, dyre reiser eller kjøpe deg ny bil. Bankene vil ha sikkerhet for boliglån og andre dyre objekter, og krever derfor for at lånet investeres i nettopp det du søkte lån for. Forbrukslån derimot, har ingen begrensninger så lenge intensjonen ikke er å bruke pengene til noe kriminelt. Det finnes imidlertid mange varianter av forbrukslån, og faktorer som det er viktig å være oppmerksom på.

Forbrukslån krever ingen sikkerhet

Sikkerhet for et lån er når banken tar pant i en formuesgjenstand, slik som bolig, bil, hytte, eller lignende. Sikkerheten gir banken en mulighet til å få tilbake pengene sine dersom du misligholder lånet av en eller annen grunn. Prosessen ved slike lån er langt mer komplisert med tanke på papirarbeidet, og det tar derfor lengre tid å få på plass denne typen finansiering. Et forbrukslån derimot kan skaffes til veie på dagen. Selve godkjenningen av søknaden tar i mange tilfeller kun noen minutter, mens utbetalingen tar fra 1 til 3 dager i de fleste tilfeller. Begrensningen her er hvor raskt bankene klarer å overføre pengene fra sin til din konto.

Hva brukes et forbrukerlån til?

Poenget med lån som brukes til forbruk er for de fleste å skaffe en begrenset sum kapital til noe som haster, Det kan være reparasjon av bil, investeringer i hjemmet som nye hvitevarer, penger til å slå til på et tidsbegrenset tilbud, depositum eller rett og slett sløsing. De første eksemplene er forståelig. Noen ganger haster det med å få betalt noe, og konsekvensene av å ikke ha pengene klare kan være ubehagelig og upraktisk. Forbrukslån som går til ren moro, er en dårlig investering. Dessverre er det enkelte som gjør slike disposisjoner litt for ofte, noe TV-program som Luksusfellen vitner om.

Små og store lån

De største forbrukslånene har en øvre ramme på 500 000 kroner. Banker som OPP Finans og Bank Norwegian er som regel blant de som oppjusterer den øvre lånerammen først, før andre banker kommer etter. Andre finansselskap, som Klikklån og Thorn, tilbyr lavere maksimumsbeløp, mens betingelsene ellers er ganske like. Samtidig kan man godt få låne lave beløp, også fra de bankene som har høyeste lånegrense. Hos nevnte OPP Finans er det minste lånet for tide på 10 000 kroner, mens andre har lånegrenser fra 5 000 kroner og opp til den halve millionen. Nedbetalingstiden for de største lånene er i dag på maksimalt 15 år.

Mikrolån og smålån er dyreste prosentmessig

Det finnes også en type forbrukslån som kalles mikrolån eller smålån. Dette er lån som kan brukes til forbruk, men der tilgjengelig tilbakebetalingstid er svært kort (for eksempel inntil 45 dager). Fordi tilbakebetalingen forventes svært raskt, blir rentene på denne typen lån ofte ganske høye. Hadde disse lånene hatt boliglånsrenter, ville bankene neppe tjent en eneste krone på virksomheten. 3% av 5 000 kroner blir 150 kroner i året. Betales det tilbake innen en måned, ville banken tjent rundt 12-13 kroner, i tillegg til eventuelle gebyrer. Smålån og mikrolån skal man likevel passe seg for, dersom det er en risiko for at man ikke klarer å betale tilbake som planlagt. Løper rentene på disse lånene lenge, blir de fort veldig dyre.

Hva er rentene på slike lån?

To personer som søker om akkurat samme forbrukslån fra samme bank, vil som regel få forskjellige rentetilbud. Bankene som tilbyr denne typen lån, fastsetter rentene ut i fra en individuell vurdering av søkeren. Når de kredittvurderer en søker, er personens kredittscore den viktigste faktoren for rentene som tilbys. Har du solid økonomi og god betalingshistorikk (ingen inkassosaker, betalingsanmerkninger, purringer, etc.) og dermed høy kredittscore, får du de laveste rentene. Dette er det banken oppgir som ”nominell rente fra…”. I dag ligger den laveste nominelle renta på rundt 6% til 7% hos de fleste bankene. Med dårlig kredittscore kan den nominelle renta bli langt høyere, noe vi ser ut i fra låneeksempelet som bankene oppgir.

Hva betyr låneeksempelet?

Finanstilsynet pålegger bankene å oppgi hva gjennomsnittlig rente er på låneproduktene. Det vanlige for forbrukslån er da at bankene informerer om hva gjennomsnittlig effektiv rente og totalkostnad blir for en gitt lånesum, normalt 65 000 kroner som tilbakebetales over fem år. Dersom denne renta er for eksempel 14% betyr det ikke at ditt lån får samme rente, men at prosentsatsen er gjennomsnittet for alle kunder med denne lånestørrelsen. Din rente kan altså bli både lavere og høyere, alt ettersom hva kredittvurderingen resulterer i. Dette får du oppgitt når du mottar det uforpliktende lånetilbudet fra banken du søkte hos.

Brukskreditt

Enkelte banker tilbyr såkalt brukskreditt som et alternativ til lån uten sikkerhet. En slik kreditt kan være praktisk på flere måter. Du søker om en viss sum som du disponerer selv, der rentene kun løper det øyeblikket du bruker pengene, eller velger å ha pengene disponible på kontoen. For å gjøre det må du selv overføre ”fra banken” til din egen konto. Personer som liker å ha reservekapital klar til uforutsette utgifter, foretrekker ofte denne formen for lån. Er du disiplinert, vil sannsynligvis totalkostnaden bli lavere. De fleste banker som tilbyr brukskreditt, gjør dette med noenlunde samme betingelser for renter og gebyrer som vanlige forbrukslån.