Stort sett har alle banker som tilbyr forbrukslån, de samme søknadsprosedyrene. Det finnes unntak, slik som lokale sparebanker med strenge retningslinjer for hvem de låner til. Vi tar her for oss søknadsprosedyrene hos de bankene som tilbyr forbrukslån som kan skaffes av de fleste, og som kan utbetales mer eller mindre på dagen.

Lever søknaden online

Selv om noen banker sier du kan søke gjennom SMS eller over telefonen, stemmer ikke dette helt. Du må uansett oppgi diverse informasjon gjennom et skjema på bankens nettside. Leverer du søknaden online, får du som regel svar samme dag. Mange banker gir deg faktisk en tilbakemelding på om du får forbrukslån allerede etter noen minutter. Andre banker kan ha som policy å kontakte deg for en rask samtale, mest for å verifisere at opplysningene du oppga er korrekte.

Krav for å få forbrukslån uten sikkerhet

De kravene bankene stiller varierer stort sett bare på alder og årlig inntekt. Hos noen banker holder det at du er 20 år og myndig (for eksempel Bank Norwegian), mens andre krever at du et sted mellom dette og opp til 25 år. Inntektskravet varierer stort sett mellom nærmest ingen inntekt (for eksempel mikrolånet ”Ekspresskreditt” fra Ferratum Bank), og opp til rundt 250 000 kroner per år. Du får neppe et mikrolån om du har null i inntekt, men bankens krav for disse småsummene er noe helt annet enn de bankene som tilbyr forbrukslån på inntil en halv million kroner.

I tillegg til alder og inntekt, er det først og fremst viktig at du ikke har betalingsanmerkninger. Det samme gjelder aktive inkassosaker, men disse er mindre alvorlige. Har du betalingsanmerkninger, får du neppe låne uten at du stiller med sikkerhet. Det siste punktet som er helt vanlig når det gjelder krav, er at du enten er norsk statsborger, eller har vært skattepliktig i landet i minst tre år.

Skaff deg BankID

Får du tilsagn om forbrukslån, bør du signere låneavtalen elektronisk. De fleste bankene aksepterer at du bruker BankID til dette. Dette gjør at både søknaden og utbetalingen av lånet går betydelig raskere. Alternativet til umiddelbar elektronisk signatur, er ofte vanlig postgang, noe som forsinker utbetalingene med flere dager. Signerer du med BankID, kan du ikke bare skaffe deg lån på dagen, men også fra hvor som helst. Er du i utlandet og trenger ekstra penger for eksempel, er BankID en kjærkommen ting å ha i kofferten.

Du blir kredittvurdert

Når søknaden er levert, foretar banken en kredittvurdering. Resultatet av denne bestemmer om du blir tilbudt lån, og hvilke rentebetingelser du får. I dag foretas kredittvurderinger automatisk med offentlig tilgjengelige opplysninger. Er alt i orden, får du tilsendt lånetilbudet umiddelbart fra banken du søkte hos.

Forbrukslån utbetales umiddelbart

Dersom du signerer og returnerer låneavtalen du får tilsendt, vil banken utbetale lånet så raskt det lar seg gjøre. Hos de fleste bankene betyr dette at utbetalingen foretas samme dag. Hvor raskt pengene havner på din konto, avhenger av tidspunkt, hvilken dag det er snakk om, og hvor du har kontoen din. I beste fall står pengene disponible på din konto samme dag du søkte, og som regel tar det aldri mer enn to til tre dager.