Søknadsprosessen ved søk om forbrukslån

Stort sett har alle banker som tilbyr forbrukslån, de samme søknadsprosedyrene. Det finnes unntak, slik som lokale sparebanker med strenge retningslinjer for hvem de låner til. Vi tar her for oss søknadsprosedyrene hos de bankene som tilbyr forbrukslån som kan skaffes av de fleste, og som kan utbetales mer eller mindre på dagen. Lever søknaden …