L’EASY Forbrukslån

Det er ikke så underlig at L’EASY tilbyr forbrukslån fra sin egen bankvirksomhet. Selskapet er en av de største forhandlerne i landet av hvitevarer, elektronikk og data. Dette er produkter som det har vært naturlig for mange å kjøpe på avbetaling. Veien fra avbetalingsordninger til bankvirksomhet med utlån er ikke så lang. Hos L’EASY finner du en slags kombinasjon av dette.

Små og raske forbrukslån

Lånegrensen for et forbrukslån fra L’EASY er minimum 5 000 kroner, og maksimum 50 000 kroner. I søknadsskjemaet kan du velge fra 12 til 60 måneders nedbetalingstid på lånet, men, du vil alltid ha muligheten til å innfri et lån raskere om du ønsker dette. Raskere nedbetaling lønner seg, og bankene kan ikke pålegge deg ekstra omkostninger om du gjør dette. Rentebetingelsene fastsettes etter en individuell vurdering. Har du god økonomi, får du vanligvis bedre renter enn de med lav kredittverdighet. Etableringsgebyret hos L’EASY er lavere enn hos mange andre banker. Derfor vil det lønne seg å bruke et selskap som dette til å sammenligne flere tilbud, så lenge lånesummen er begrenset.

Forbrukslån til netthandel hos L’EASY

Du kan bruke samme lånet til å handle i L’EASY sin nettbutikk. Det vil da fungere på samme vis som tradisjonell avbetaling for de varene du kjøper. Dette kan være en grei løsning om det haster med å skaffe for eksempel nytt kjøleskap, men vær oppmerksom på at varen da blir dyrere på grunn av rentene og gebyrene.

Enkle krav til søkeren

Kravene for å få et forbrukslån fra L’EASY er ganske lave, siden lånesummen er begrenset oppad til 50 000 kroner. Du må være over 20 år og ikke ha noen betalingsanmerkninger. Dette med anmerkninger er standard for alle banker. Inntektskravet oppgis ikke på L’EASY sine søkesider, fordi dette punktet er gjenstand for en individuell vurdering, og ses også på i relasjon til lånestørrelsen du søker om. Søker du om noen få tusenlapper, trenger du lavere årsinntekt for å få lånet, enn om du søker om maksimumsbeløpet.

Rask utbetaling av forbrukslån

L’EASY har svært rask behandlingstid av søknader om forbrukslån. Her får du svar innen tre timer, så fremt du ikke sendte inn søknaden midt på natta eller i helg. Utbetaling av lån kan ta fra 1 dag til 3. Dette avhenger av hvor raskt låneavtalen underskrives og returneres, hvilken ukedag det er snakk om og hvilken bank du bruker. Skal pengene brukes til å handle hos L’EASY vil det hele ta kortere tid.

Hva er lån uten sikkerhet?

Et forbrukslån er først og fremst et lån som kan brukes til det du selv vil. Det at banken ikke legger noen føringer for bruken av pengene, er det som skiller disse lånene fra andre lån. For eksempel kan du ikke ta opp et boliglån, for så å bruke pengene på en båt,oppussing, dyre reiser eller kjøpe deg ny bil. Bankene vil ha sikkerhet for boliglån og andre dyre objekter, og krever derfor for at lånet investeres i nettopp det du søkte lån for. Forbrukslån derimot, har ingen begrensninger så lenge intensjonen ikke er å bruke pengene til noe kriminelt. Det finnes imidlertid mange varianter av forbrukslån, og faktorer som det er viktig å være oppmerksom på.

Forbrukslån krever ingen sikkerhet

Sikkerhet for et lån er når banken tar pant i en formuesgjenstand, slik som bolig, bil, hytte, eller lignende. Sikkerheten gir banken en mulighet til å få tilbake pengene sine dersom du misligholder lånet av en eller annen grunn. Prosessen ved slike lån er langt mer komplisert med tanke på papirarbeidet, og det tar derfor lengre tid å få på plass denne typen finansiering. Et forbrukslån derimot kan skaffes til veie på dagen. Selve godkjenningen av søknaden tar i mange tilfeller kun noen minutter, mens utbetalingen tar fra 1 til 3 dager i de fleste tilfeller. Begrensningen her er hvor raskt bankene klarer å overføre pengene fra sin til din konto.

Hva brukes et forbrukerlån til?

Poenget med lån som brukes til forbruk er for de fleste å skaffe en begrenset sum kapital til noe som haster, Det kan være reparasjon av bil, investeringer i hjemmet som nye hvitevarer, penger til å slå til på et tidsbegrenset tilbud, depositum eller rett og slett sløsing. De første eksemplene er forståelig. Noen ganger haster det med å få betalt noe, og konsekvensene av å ikke ha pengene klare kan være ubehagelig og upraktisk. Forbrukslån som går til ren moro, er en dårlig investering. Dessverre er det enkelte som gjør slike disposisjoner litt for ofte, noe TV-program som Luksusfellen vitner om.

Små og store lån

De største forbrukslånene har en øvre ramme på 500 000 kroner. Banker som OPP Finans og Bank Norwegian er som regel blant de som oppjusterer den øvre lånerammen først, før andre banker kommer etter. Andre finansselskap, som Klikklån og Thorn, tilbyr lavere maksimumsbeløp, mens betingelsene ellers er ganske like. Samtidig kan man godt få låne lave beløp, også fra de bankene som har høyeste lånegrense. Hos nevnte OPP Finans er det minste lånet for tide på 10 000 kroner, mens andre har lånegrenser fra 5 000 kroner og opp til den halve millionen. Nedbetalingstiden for de største lånene er i dag på maksimalt 15 år.

Mikrolån og smålån er dyreste prosentmessig

Det finnes også en type forbrukslån som kalles mikrolån eller smålån. Dette er lån som kan brukes til forbruk, men der tilgjengelig tilbakebetalingstid er svært kort (for eksempel inntil 45 dager). Fordi tilbakebetalingen forventes svært raskt, blir rentene på denne typen lån ofte ganske høye. Hadde disse lånene hatt boliglånsrenter, ville bankene neppe tjent en eneste krone på virksomheten. 3% av 5 000 kroner blir 150 kroner i året. Betales det tilbake innen en måned, ville banken tjent rundt 12-13 kroner, i tillegg til eventuelle gebyrer. Smålån og mikrolån skal man likevel passe seg for, dersom det er en risiko for at man ikke klarer å betale tilbake som planlagt. Løper rentene på disse lånene lenge, blir de fort veldig dyre.

Hva er rentene på slike lån?

To personer som søker om akkurat samme forbrukslån fra samme bank, vil som regel få forskjellige rentetilbud. Bankene som tilbyr denne typen lån, fastsetter rentene ut i fra en individuell vurdering av søkeren. Når de kredittvurderer en søker, er personens kredittscore den viktigste faktoren for rentene som tilbys. Har du solid økonomi og god betalingshistorikk (ingen inkassosaker, betalingsanmerkninger, purringer, etc.) og dermed høy kredittscore, får du de laveste rentene. Dette er det banken oppgir som ”nominell rente fra…”. I dag ligger den laveste nominelle renta på rundt 6% til 7% hos de fleste bankene. Med dårlig kredittscore kan den nominelle renta bli langt høyere, noe vi ser ut i fra låneeksempelet som bankene oppgir.

Hva betyr låneeksempelet?

Finanstilsynet pålegger bankene å oppgi hva gjennomsnittlig rente er på låneproduktene. Det vanlige for forbrukslån er da at bankene informerer om hva gjennomsnittlig effektiv rente og totalkostnad blir for en gitt lånesum, normalt 65 000 kroner som tilbakebetales over fem år. Dersom denne renta er for eksempel 14% betyr det ikke at ditt lån får samme rente, men at prosentsatsen er gjennomsnittet for alle kunder med denne lånestørrelsen. Din rente kan altså bli både lavere og høyere, alt ettersom hva kredittvurderingen resulterer i. Dette får du oppgitt når du mottar det uforpliktende lånetilbudet fra banken du søkte hos.

Brukskreditt

Enkelte banker tilbyr såkalt brukskreditt som et alternativ til lån uten sikkerhet. En slik kreditt kan være praktisk på flere måter. Du søker om en viss sum som du disponerer selv, der rentene kun løper det øyeblikket du bruker pengene, eller velger å ha pengene disponible på kontoen. For å gjøre det må du selv overføre ”fra banken” til din egen konto. Personer som liker å ha reservekapital klar til uforutsette utgifter, foretrekker ofte denne formen for lån. Er du disiplinert, vil sannsynligvis totalkostnaden bli lavere. De fleste banker som tilbyr brukskreditt, gjør dette med noenlunde samme betingelser for renter og gebyrer som vanlige forbrukslån.